.
Cmentarz ewangelicki kolonistów niemieckich w Leokadiowie

Mający miejsce w xix w. napływ kolonistów niemieckich na ziemie polskie, pozostawił trwałe ślady na południowo-zachodnim obszarze Gminy Puławy. Pierwszym przystankiem w ich poszukiwaniu będzie Leokadiów, gdzie znajduje się cmentarz ewangelicki, na którym spoczywają niemieccy osadnicy. Nekropolia znajduje się w niewielkim zagajniku, do którego dotrzemy podążając z Leokadiowa w stronę Smogorzowa. Na skrzyżowaniu, trzymając się drogi głównej, skręcamy w prawo, po czym – w odległości ok. 300 m od rozdroża – wypatrujemy drogi gruntowej, która wiedzie w prawo do cmentarza. Choć miejsce to zostało mocno dotknięte zębem czasu, nietrudno wśród drzew dostrzec wiekowe pozostałości nagrobków, będące znakiem obecności osadników niemieckich na tych ziemiach. Jedna z najlepiej zachowanych tablic nagrobnych, którą znajdziemy na cmentarzu, poświęcona jest pamięci Ludwiga Müllera (6 VIII 1869 – 26 IV 1923) i Gustava Müllera (22 IV 1910 – 21 IX 1935). Widnieją na niej cytaty z biblijnej Księgi Hioba 19:35 i Księgi Psalmów 16:6, zapisane w języku niemieckim. Ich brzmienie jest odmienne od znanego nam z Biblii Tysiąclecia, bowiem pochodzą z przekładów właściwych wyznaniom ewangelickim jak Biblia gdańska, brzeska czy nieświeska.

miejsce na mapie
Galeria