.
Pradolina Wieprza

Obszar chronionego krajobrazu „Pradolina Wieprza” zajmuje powierzchnię 33 159 ha i jest największym chronionym obszarem na terenie województwa lubelskiego. Obejmuje odcinek od ujścia Tyśmienicy do ujścia Wieprza do Wisły. Od zachodu graniczy z Doliną Środkowej Wisły, od północy z Wysoczyzną Żelechowską i Równiną Łukowską, od wschodu z Zaklęsłością Łomaską i Równiną Parczewską, zaś od południa z Wysoczyzną Lubartowską.

W krajobrazie „Pradoliny Wieprza” dominują łąki i pastwiska, nierzadko urozmaicone bagnami i stawami. Występująca tu bogata roślinność stała się siedliskiem wielu rzadkich i chronionych gatunków ptaków m.in. perkozów, derkaczy, remizów, pustułek, łabędzi niemych, błotniaków, a także zwierząt: wydry, żółwia błotnego oraz bobrów.

Szerokość doliny rzeki w obszarze „Pradoliny Wieprza” dochodzi do 6 km, a koryta do 200 m.

miejsce na mapie
film
Loading the player...
Galeria