.
Rezerwat Piskory

Jezioro piskory to pradawne zalewisko, jakie tworzyły wody spływające do Wieprza z rejonu Żerdzi, Żyrzyna i Bałtowa, napotykając po drodze na długi wał wydmowy. Początkowo większość terenu porastały drzewostany, w połowie XIX wieku wycięto je i utworzono rozległy staw rybny, który z czasem porósł całkowicie szuwarem. Od lat 90-tych zaczęto porządkować jezioro, wzbogacać o nowe gatunki i sukcesywnie powiększać lustro wody do ok. 150 ha. W 1998 roku jezioro i okolice zostały uznane za rezerwat przyrody rozlegający się na powierzchni ponad 201 ha. Na grobli czołowej jeziora rośnie kilka pomnikowych dębów szypułkowych, można tu spotkać także żmiję zygzakowatą, jednak najwyższe wartości przyrodnicze skupiają się na samym jeziorze, które jest cenną ostoją ptactwa wodno-błotnego. Już trzy lata po odtworzeniu zbiornika stwierdzono występowanie aż 129 gatunków ptaków, z czego większość to ptaki lęgowe, np. bąk, bielik, orlik krzykliwy, żuraw, rybitwa białoskrzydła.

 

C z y w i e s z , ż e . . .

Bodźcem do budzenia ptaków jest wschodzące słońce. Godzina rozpoczęcia porannego śpiewu przez określone gatunki ptaków jest cechą utrwaloną, zależną od stopnia rozjaśniania się. Zegar ptaków jest tak dokładny, że rano można przewidzieć jaki ptak zaśpiewa o wybranej godzinie. W połowie maja, kiedy słońce wschodzi o godzinie 4.00, ptasi budzik działa tak:

godz. 3.00 jako pierwszy fletowym głosem odzywa się drozd, który siedzi na wierzchołku drzewa

godz. 3.10 to czas na melodyjny świergot rudzika, schowanego w gąszczu leśnego poszycia

godz. 3.15 na wysokich gałęziach drzew powolnie, urwanie pogwizduje kos

godz. 3.20 usłyszymy świergotka drzewnego śpiewającego w locie

godz. 3.30 kukułka budzi się w koronach drzew

godz. 3.40 bogatka wyśpiewuje w niższych piętrach lasu

godz. 4.00 słońce wita zięba

godz. 4.20 wilga świergoce wśród wysokich drzew

godz. 4.40 koncert daje szpak

a dla tych którzy zaspali, o godz. 8.00 zaśpiewa szczygieł.

miejsce na mapie
film
Loading the player...
Galeria