.
Kościół parafialny pw. św. Wojciecha w Górze Puławskiej

Na fali kultu św. Wojciecha w 1020 r. wzniesiono kościół pod jego wezwaniem, prawdopodobnie ufundowany przez rodzinę Jarockich z Jaroszyna. Z racji tego, że świątynia położona była nad brzegiem Wisły, która w tamtych czasach była rzeką bardzo niespokojną, budynek wielokrotnie był podmywany przez wodę, a w 1738 r. bezpowrotnie zniszczony. Budowa nowej świątyni rozpoczęła się w 1768 r., z fundacji książąt Czartoryskich. Tym razem budynek umieszczono na wysokiej skarpie wiślanej. W 1779 r. w pobliżu kościoła powstała również plebania i dzwonnica. Proboszczem ówczesnej parafii w latach 1797-1800 był Franciszek Zabłocki, znany komediopisarz epoki oświecenia. Działania militarne prowadzone podczas I i II Wojny Światowej niestety nie oszczędziły budynku kościoła w Górze Puławskiej. Był on wielokrotnie ostrzeliwany i niszczony. Po wojnie, w latach 1945-1949 zarówno kościół jak i plebania zostały odbudowane, w kolejnych latach wielokrotnie remontowane.

Kościół został zbudowany na planie krzyża greckiego. Jego główna elewacja jest typu palladiańskiego. Fundamenty oraz ściany zbudowane są z kamieni i cegieł ceramicznych, dookoła świątyni biegnie fryz. Nad portalem widnieje półkoliście zamknięte okno, zwieńczone gzymsem. W elewacji kościoła na uwagę zasługują doryckie pilastry, które zdobią wschodnią, zachodnią  i północną ścianę. Wnętrze kościoła jest jednoprzestrzenne, otwarte na kaplicę. Sklepienie ma kształt kolebkowy, z występującymi w nim lunetami. Ołtarz główny i boczne wykonane są w stylu klasycystycznym. Najstarszym zachowanym elementem pierwotnego wystroju kościoła są drzwi do skarbca pochodzące z 1776 r.

Dzwonnica znajdująca się tuż obok kościoła zbudowana jest na planie kwadratu. W jej wnętrzu umieszczone są dzwony, pochodzące z czasów współczesnych, za wyjątkiem dzwonu „Wojciech” ufundowanego przez Czartoryskich, który ocalał potajemnie ukryty przez parafian na cmentarzu. Pozostałe dzwony sprzed II Wojny Światowej zostały zabrane i przetopione przez Niemców. Zniszczeniu uległy m. in dzwon „Ludwik” ufundowany przez dziedziców Lipskich oraz dzwon „Sygnaturka”, który dzwonił na 15 minut przed każdą mszą świętą.

Z centrum Góry Puławskiej do kościoła dotrzemy podążając ul. Radomską bądź ul. Kozienicką, a następnie wiodącą w górę ul. św. Wojciecha.

Ciekawostka:

Znana pisarka i działaczka społeczna Ewa Szelburg-Zarembina urodziła się we wsi Bronowice, a jej rodzice brali ślub w Kościele w Górze Puławskiej. Na pamiątkę tego wydarzenia, po wojnie, na zewnętrznej ścianie świątyni umieszczono tablicę informacyjną.

miejsce na mapie
Galeria