.
Jeziora Nur, Borowiec, Matygi

Niedaleko od jeziora piskory znajdują się trzy ciekawe zbiorniki, będące pozostałością po dawnym przebiegu jednego z bocznych koryt Wisły. Osobliwość Jezior Nury, Borowiec i Matygi stanowi ciekawa roślinność i bytujące w pobliżu zwierzęta. W jeziorze Matygi spotkać można żółwia błotnego. Jezioro Nury ma około 4 ha powierzchni, jest silnie eutroficzne, czyli zawiera bardzo dużo azotanów, siarczanów i fosforanów. Brzegi jeziora otoczone są pasem szuwaru trzcinowo-pałkowego, a na powierzchni jeziora można zobaczyć m.in. ciekawą paproć salwinię pływającą, grążel żółty czy żabiściek pływający. Na zwisających w pobliżu wód gałązkach wierzbowych spotkać można remiza – chronionego ptaka budującego charakterystyczne wiszące gniazda, a pod nogami objętego ścisłą ochroną prawną węża – zaskrońca.

miejsce na mapie
Galeria